Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 16 föreningar och 20 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Josefin Ahlgren-Spolander och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år. Catharina Hindrén sköter försäljningen av förbundsartiklar.

Aktuellt

VNMD håller höstmöte 12.11.2020 kl 18:00

25.10.2020 kl. 16:10

STICKWEEKENDEN 24-25 OKTOBER

Programmet under veckoslutet är mångsidigt och lockande
22.09.2020 kl. 12:52

STICKWEEKEND

Boka 24-25 oktober för träff på Ramsdal
10.09.2020 kl. 20:51

Vårmötet hölls 25.8

Endast ombud och distriktets styrelse kunde delta denna gång
26.08.2020 kl. 12:26
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465
Josefin Ahlgren-Spolander
Sekreterare
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179
Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com