Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 16 föreningar och 19 kretsar med sammanlagt knappt 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Josefin Ahlgren-Spolander och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år. Catharina Hindrén sköter försäljningen av förbundsartiklar.

Aktuellt

Stickweekend programmet 6-7.4

31.03.2019 kl. 22:43

Mat- och pysselläger för barn, sommaren 2019

De populära mat-och pyssellägren hålls även i sommar.
12.03.2019 kl. 20:37

Vårmöte 23.3.2019

27.02.2019 kl. 10:21
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465
Josefin Ahlgren-Spolander
Sekreterare
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179
Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com