Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 16 föreningar och 20 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år.

Aktuellt

Distriktets styrelsemöte

Västra Nylands Marthadistrikt håller sitt styrelsemöte 14.2.22
24.01.2022 kl. 22:29

Julmarknader

Många av distriktets föreningar deltar i julmarknader i år, somliga arrangerar egen!
29.11.2021 kl. 12:30

Busstransport, fullmakt, lotterivinst

Till höstmötet i Karis arrangeras busstransport
06.11.2021 kl. 11:01

Distriktets höstmöte

Stadgeenligt höstmöte och stadgeändringar i Karis 13.11.2021
28.10.2021 kl. 16:17
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com