Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 17 föreningar och 21 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby och Sjundeå.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år.

Aktuellt

Årsmöte den 11 mars 2023

Busstidtabeller till Backdala i Karis. Man kan ännu anmäla sig!
03.03.2023 kl. 18:08

Vegan matlagningskurs

OBS! Ändrat klockslag!
23.02.2023 kl. 19:12

Mat- och pysselläger 2023

Klart att anmäla sig till distriktets mat - och pysselläger som ordnas den här sommaren.
21.02.2023 kl. 15:20

Kallelse till årsmöte.

VNMD:s årsmöte hålls den 11 mars kl.13 på Backdala, Karis.
15.02.2023 kl. 17:14
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com