Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 16 föreningar och 20 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år. Catharina Hindrén sköter försäljningen av förbundsartiklar.

Aktuellt

STICKWEEKEND

Boka 24-25 oktober för träff på Ramsdal
10.09.2020 kl. 20:51

Vårmötet hölls 25.8

Endast ombud och distriktets styrelse kunde delta denna gång
26.08.2020 kl. 12:26

Distriktets vårmöte

Vårmötet annullerades tidigare pga corona-pandemin, men får nu hållas
11.08.2020 kl. 10:26

Arbetsutskottet sammankallas

Dags att komma igång på åtminstone en front
16.07.2020 kl. 11:48
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com