Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 17 föreningar och 21 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby och Sjundeå.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år.

Aktuellt

Stickorna klirrar

Stick-Weekend

Den 3-4.12. 2022 ordnas Stick-Weekend på Ramsdal.
31.10.2022 kl. 21:52

Höstjippo den 12.11.2022

Ett Höstjippo för distriktets medlemmar ordnas den 12.11 på Kässä gård.
31.10.2022 kl. 20:52
Thomas och Calle

Östersjödagen 26.8

Distriktet deltar i Marthförbundets Östersjöprojekt 2,0 genom att ordna ett tillfälle på Ramsholmen Ekenäs.
12.08.2022 kl. 15:59

Sommarresan

Sommarresan till Nådendal fullbokad.
07.06.2022 kl. 14:19
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com