Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 16 föreningar och 20 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år. Catharina Hindrén sköter försäljningen av förbundsartiklar.

Aktuellt

VNMD Höstmöte i Pojo 10.11.2018 kl 13:00

20.10.2018 kl. 12:56

Stickweekend 27-28.10

Ännu finns det några platser kvar!
17.10.2018 kl. 12:51

Tack till alla som deltog på Matmässan 13.10

17.10.2018 kl. 12:50

Matmässan på UNCAN i Ekenäs

13.10 kl 10-13:00 är det igen dags för den årliga matmässan på UNCAN i Ekenäs
25.09.2018 kl. 21:13
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465
Josefin Ahlgren-Spolander
Sekreterare
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179
Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com