Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 16 föreningar och 20 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år. Catharina Hindrén sköter försäljningen av förbundsartiklar.

Aktuellt

STICKWEEKEND i Ramsdal, Lappvik 27-28.10

Kom med och sticka! 27-28.10 erbjuder Västra Nylands Martha Distrikt i samråd med Ekenäs Församling stickweekend
25.09.2018 kl. 21:01

Sommarresan går till Lettland i år!

Västra Nylands Marthadistrikts sommarresa går i år till Marta Centrs i Riga 30.7 - 2.8.2018
23.05.2018 kl. 22:38

Degerby mf tackar för uppvaktandet

Degerby marthaförening tackar för all uppvaktning på vårt 90 års jubileum.
28.02.2018 kl. 10:25
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465
Josefin Ahlgren-Spolander
Sekreterare
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179
Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com