Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt består av 17 föreningar och 21 kretsar med sammanlagt kring 1000 medlemmar. Verksamhetsområdet är från Hangö till Lojo, Degerby och Sjundeå.

Distiktsordförande är Inga Mannström, sekreterare Sonja Petrell-Auvinen och kassör Gunilla Räikkönen. Styrelsen träffas cirka tre gånger per år. Distriktet har ett arbetsutskott som består av nio personer. Arbetsutskottet sammankommer ungefär tre gånger per år.

Aktuellt

Marthaförbundets höstmöte 21.11.2020

Höstmötet återvalde
21.11.2020 kl. 14:15

Höstmötet 12 november 2020

Mötet hölls som ett hybridmöte, där ca 20 marthor var på plats i Ekenäs sjukvårdsskolas auditorium och resten hemma i soffan. Endast föreningarnas ombud o styrelse var kallade.
16.11.2020 kl. 20:37

VNMD håller höstmöte 12.11.2020 kl 18:00

25.10.2020 kl. 16:10

STICKWEEKENDEN 24-25 OKTOBER

Programmet under veckoslutet är mångsidigt och lockande
22.09.2020 kl. 12:52
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com