Västra Nylands Marthadistrikt

Vårmöte 23.3.2019

27.02.2019 kl. 10:21

VNMD sammankallar till stadgeenligt vårmöte 23.3.2019 kl 13:00 på Hembygdsgården i Ingå.

Stadgeändring kommer att diskutteras.

Täkter mf. står värd.

Bussar enligt följande:

Hangö busst. kl.11.20, Lappvik kl.11.40, Harparskog kl.11.45, Neste Ekenäs  busst.kl.12.00, Raseborgsv.Langansböle,Karis busst. kl.12.20. Ingå

Bromarv kl 11:00 - Tenala kl. 11:20 - Pojo busst. kl 11:35 - Svartå busst. kl 12:00 - Virkby busst 12:20. Ingå

Anmälan till Catharina Hindrén senast den 15.3 på 0503281209. Kom ihåg att ange eventuella allergier.

De som kommer med egen bil ombeds anmäla sig till Sonja Eklund-Dahlin på 040 4155 935 eller sonjaeklund1@gmail.com senast den 19.3. Kom ihåg att ange allergier.

Kom ihåg fullmakter - en delegat per 50 medlemmar.

Lotterivinster medtages - en vinst per 50 medlemmar. 

Josefin Ahlgren-Spolander
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com