Västra Nylands Marthadistrikt

VNMD Höstmöte 19.10.2019

30.09.2019 kl. 13:29
Distriktet kallar till Höstmöte lördagen 19.10.2019 kl 13 på Backdala i Backgränd

Tid: 19.10.2019 kl 13

Plats: Backdala, Backgränd.

Backgrändsvägen 665, 10300 Raseborg

Anmälningar, gärna föreningsvis till Inga på inga.mannstrom@pp1.inet.fi / 040 5076465 senast den 15.10.2019.  Vänligen meddela eventuella specialdieter.

Ombuden påminnes att ta fullmakter med sig.

BUSS  1.

Hangö busst.kl.11.15

Lappvik busshållplats kl.11.30

Harparskog  kl.11.40

Neste

Ekenäs busst.kl.11.50

Langansböle

Karis busst.kl.12.15

 

BUSS 2.

Bromarv  kl.11.30

Tenala  kl.11.50

Pojo   kl.12.15

BUSS 3.

kl. 11.30 Degerby
kl. 11.40 Ingå, Strandvägen
kl. 11.55 Täkter
kl. 12.10 Virkby
kl. 12.20 Svartå busstation
- Backdala,

Josefin Ahlgren-Spolander
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com