Västra Nylands Marthadistrikt

VNMD håller höstmöte 12.11.2020 kl 18:00

25.10.2020 kl. 16:10

Västra Nylands Marthadistrikt kallar till stadgeenligt höstmöte 12.11.2020 kl 18:00.

Endast styrelsen samt föreningarnas delegater ombeds delta. Mötet hålls som ett hybridmöte både virtuellt via Teams samt på plats i Ekenäs.

Anmälan till Inga Mannström på inga.mannstrom@pp1.inet.fi eller 040 5076465

Väl mött!

Josefin Ahlgren-Spolander
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com