Västra Nylands Marthadistrikt

Höstmötet 12 november 2020

16.11.2020 kl. 20:37
Mötet hölls som ett hybridmöte, där ca 20 marthor var på plats i Ekenäs sjukvårdsskolas auditorium och resten hemma i soffan. Endast föreningarnas ombud o styrelse var kallade.
Mötet framskred bra, även om det var litet si och så med hörbarheten till sofforna, men det fick vi klart för oss, att Inga Mannström fortsätter som ordförande, Agneta Lindroos som viceordförande, och så valdes ny sekreterare, eftersom Josefin Ahlgren-Spolander inte ställde upp för återval. Det var Sonja Petrell-Auvinen från Täkter Mf som utsågs till sekreterare. Tack Josefin, välkommen Sonja! 
Maria Tiainen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465
Josefin Ahlgren-Spolander
Sekreterare
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179
Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com