Västra Nylands Marthadistrikt

MAT-OCH PYSSELLÄGER FÖR BARN, SOMMAREN 2021

08.03.2021 kl. 12:03
Om allt går väl, så anordnas de populära mat-och pyssellägrena också denna sommar.

Sommaren 2021 arrangerar Västra Nylands Marthadistrikt (VNMD) åtta sommarläger för barn i åldern 7 -12 år. OBS detta endast om corona-läget tillåter det!

Datum och platser, se nedan. Anmäl via https://vastranylandmarthafi.blankett.fi/ där  man väljer det läger man vill anmäla sig till. De 20 först anmälda ryms med, och blanketten stänger då lägren är fulla.

Lägeravgiften är 10 euro per dag. Barnet är försäkrat under lägertiden, men inte på vägen till eller från lägret. Lägret pågår under tiden 10.00-16.00.

Genom anmälan blir varje barn medlem i Ungmartha avgiftsfritt, men detta är enbart för Ungmarthas statistik, och anmäls endast som flicka/pojke samt födelseår.

Läger 1: Snappertuna, Tunaborg  7-8.6

Läger 2: Skåldö, Skärhalla 9-11.6

Läger 3: Bromarv, Villa Vera  14-15.6

Läger 4: Ingå. Hembygdsgården 16-17.6

Läger 5: Karis, Hagalund 21-22.6

Läger 6: Tenala, Bygdegården 23-24.6

Läger 7: Ekenäs högstadiums undervisningskök 28-29.6

Läger 8: Prästkulla, Malmåsa 30.6-1.7

Frågor? Kontakta Inga Mannström inga.mannstrom@pp1.inet.fi eller tel 040 507 6465 .

Maria Tiainen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com