Västra Nylands Marthadistrikt

VÅRMÖTE 24 mars 2021 kl 18.00

08.03.2021 kl. 12:39
Mötet hålls på distans via Teams
Corona-restriktionerna håller i, så distriktets vårmöte hålls på distans. Deltagare är styrelsen och ombudena. Anmäl till Inga Mannström. Fullmakterna bör vara sekreteraren Sonja Petrell-Auvinen tillhanda senast 23.3. sonja.petrell@luukku.com
Maria Tiainen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com