Västra Nylands Marthadistrikt

Garnfärgningskursen populär

04.05.2021 kl. 19:44
Kursen, som arrangeras i Karis, har rönt stort intresse bland distriktets marthor
Deltagarantalet ändrades från 20 till 12, för att det inte ska bli för trångt kring färgningsgrytorna. Kursen blev fullsatt redan i början av maj så alla intresserade kanske inte rymdes med denna gång. Förhoppningsvis kan en ny kurs arrangeras på hösten. 
Maria Tiainen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrompp1.inet.fi
040 5076 465

Sonja Petrell-Auvinen
Sekreterare  sonja.petrell@luukku.com 040 5358 054

Gunilla Räikkönen
Kassör
gunilla.raikkonengmail.com